Månedskvoten i Diskobugten snart opfisket

Stemningsbillede


317 jollefiskere i forvaltningsområdet Diskobugten har fisket 212 tons hellefisk i løbet af forrige uge, mellem 2. juni og 11. juni. Forvaltningsområdets månedskvote er på 586 tons, hvor den resterende kvote er nu på 317 tons.  Månedskvoten er på 421 tons og overførsel fra forrige måned 166 tons.

Såfremt jollefiskerne fisker gennemsnitligt 30 tons hellefisk om dagen, som det er tilfældet i dag, vil kvoten være opfisket allerede om 10 dage.

369 jollefiskere i forvaltningsområdet Uummannaq har formået at fiske 45 tons i den samme periode. Forvaltningsområdets månedskvote er på 1.015 tons – restkvoten er på 961 tons.

Månedskvoten er på 561 tons – overførsel fra forrige måned 454 tons. I alt kan jollefiskerne i forvaltningsområdet Uummannaq fiske 1.015 tons.

335 jollefiskere i forvaltningsområde Upernavik har fisket syv tons flere end jollefiskerne i Uummannaq. Månedskvoten er på 677 tons – restkvoten er på 629 tons hellefisk.

Månedskvoten er på 450 tons – overførsel fra forrige måned 227 tons. I alt kan jollefiskerne fiske 629 tons.

Fiskefartøjer

94 fiskefartøjer over seks meter i forvaltningsområdet Diskobugten har fanget 87 tons hellefisk mellem 2. juni og 11. juni. Fartøjernes årskvote er på 4.794 tons. Restkvoten er på 2.518 tons.

I forvaltningsområdet Uummannaq har 76 fiskefartøjer over seks meter fisket 52 tons i den omtalte periode. Årskvoten er på 2.389 tons. Restkvoten er på 1.730 tons.

52 fiskefartøjer over seks meter i forvaltningsområdet Upernavik har fisket 11 tons mellem 2. juni og 11. juni. Årskvoten er på 3.500 tons. Restkvoten er på 3.053 tons.

Krabber

Der er seks forvaltningsområder for krabber, Narsaq – Qaqortoq, Nuuk – Paamiut, Maniitsoq – Kangaamiut, Sisimiut, Diskobugten – Uummannaq og Upernavik. Krabbefartøjerne i forvaltningsområdet Nuuk-Paamiut har indtil den 11. juni fanget 56 procent af årskvoten, som er på 950 tons.

Torsk

Årskvoten for torsk i Øst- og Vestgrønland er på 15.000 tons. Hidtil er der fanget 3.067 tons torsk.