Vejledningsrådet

Den 24. april 2014 har vejledningsrådet konstitueret møde, hvor Hans Peder Kirkegaard blev valgt som formand.

 

Rådet skal have møde igen den 17. november 2014 i Ilulissat.

 

Det er muligt at kontakte Hans Peder Kirkegaard på følgende mailadresse:

kirkegaardhp@gmail.com

 

Vejledningsrådet er blandt andet:

  • At rådgive Naalakkersuisut om udvikling af vejledningsindsatsen.
  • At pege på behov for iværksættelse af analyser og dokumentation, herunder lokale og regionale aktuelle problemstillinger og fremkomme med forslag.
  • At sikre dialog med relevante aktører inden for vejledningsområdet i forhold til strukturering og afstemning af vejledningsindsatsen i forhold til konstaterede behov.
  • At bidrage til at kort- og langsigtede vejledningsbehov dækkes i forhold til organiseringen af vejledningsindsatsen og iværksættelse af relevante initiativer.
  • At bidrage til at sikre samordning på vejledningsområdet i forhold til forskellige vejledningsindsatser.

Med venlig hilsen

 

Vejledningsrådets sekretariat