Kogepåbud i Iginniarfik

Fund af bakterier i drikkevandet

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet. Beboerne skal derfor koge deres vand, inden det drikkes.

Kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultat.


Med venlig hilsen

Asbjørn Brandt

Ledende dyrlæge/ Uumasut nakorsaattut pisortaq / Chief Veterinary Officer, CVO&CEO

Email: uumasut@nanoq.gl
Tel.: +299 345000

Mobil:+299 530686


Uumasut Nakorsaqarfik Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffik (UNIO)

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)

Veterinary & Food Authority of Greenland