Workshop i Narsaq om brugen af grønlandske fødevarer

Sidste weekend (10.-12. maj 2014) arrangerede Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) en workshop på INUILI om brugen af grønlandske fødevarer, i sam-arbejde med Ny Nordisk Mad.

Overskriften på workshoppen var hvordan man kan øge bruge af grønlandske fødeva-rer, som bekendt har været diskuteret meget de seneste år. Forskellige relevante parter deltog i workshoppen og bidrog til diskussionerne på baggrund af deres bagland samt deres daglige berøring med grønlandske fødevarer.

Deltagerne diskuterede hvilke skridt der skal til, med udgangspunkt i deres personlige hjertesager og prioriteter hvad angår grønlandske fødevarer. Der blev dannet en såkaldt Narsaq-arbejdsgruppe. De kommende uger vil gruppen arbejde på at få flere relevante parter med, samtidigt med at arbejde med et udkast til arbejdsgruppens vision og mål.

Edda Lyberth blev valgt til at lede arbejdsgruppen, for at udnytte hendes store interesse i grønlandske fødevarer. APNN og medarrangørerne af workshoppen anså det vigtigt at arbejdsgruppen blev bemandet af folk der virkelig brænder for udviklingen af grønlandske fødevarer og brugen af disse, således at arbejdet bliver prioriteret højt.

Workshoppen blev arrangeret i samarbejde med Ny Nordisk Mad, hvis styregruppe var på Grønland for at holde møde. Dette blev udnyttet i form af at hente inspiration fra erfaringerne fra de nordiske lande. Der var præsentationer om erfaringerne i Norge, Danmark samt Åland som blev diskuteret af workshoppens deltagere. Ålands repræsentanter i Ny Nordisk Mad’s styregruppe og arbejdsgruppe kom med store bidrag til workshoppen, især omkring spørgsmålene om hvordan man kunne strukturere en eventuel arbejdsgruppe om mad og fødevarer.