Fokus på arbejdet med ny udligningsordning skal fastholdes

Jeg har bemærket udtalelsen fra Medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq for IA Allan Pertti Frandsen om vores forhandlinger om en ny udligningsordning og bloktilskudsaftale.

Spørgsmålet om kommunens dårlige økonomiske situation bør rettelig drøftes internt i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq. Kommunalbestyrelsen må adressere det politiske problem med den manglende økonomiske ledelse i kommunen og sikre kontinuiteten, efter de mange udskiftninger på ledelsesniveau. At rette beskyldninger mod Naalakkersuisut virker som et utidigt forsøg på at ændre fokus fra den egentlige dagsorden, nemlig at finde en langtidsholdbar og balanceret ny udligningsorden til gavn for hele landet.

Jeg fastholder, at den fremførte kritik af processen forstyrrer vores arbejde unødigt. Jeg bruger hellere kræfterne på at finde en brugbar løsning direkte i dialog med borgmestrene og KANUKOKA, fremfor at videreføre denne frugtesløse diskussion i pressen.

For yderligere oplysninger kontakt: Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq.