Uberettiget kritik af arbejdet med ny udligningsordning

Jeg har bemærket udtalelsen fra borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup om vores forhandlinger om en ny udligningsordning og bloktilskudsaftale.

Borgmesteren finder, at der er en uskøn og rodet proces, der ikke giver store forhåbninger om, at vi sammen kan nå frem til en fair og langtidsholdbar løsning.

Jeg vil på det skarpeste tage afstand fra denne udlægning af processen!

Alle kommuner har sammen med Selvstyret og KANUKOKA siden januar i år seriøst arbejdet med en ny udligningsordning. Ingen af de øvrige deltagende parter har haft bemærkninger til processen, men har arbejdet solidarisk hen mod en ny aftale. Alle har kunne fremsætte ønsker til økonomiske beregninger af forskellige scenarier, og der er lavet mange beregninger og der er afholdt mange møder. Alle har haft lige stor indflydelse på processen, også kommuneqarfik Sermersooq. Alle er interesseret i en fair og langtidsholdbar løsning.

Det har dog samtidig været klart under hele processen, at der er betydelig uenighed mellem kommunerne. Jeg har udtalt, at dette er helt naturligt da det er klart at bl.a. Kommuneqarfik Sermersooq må yde et større bidrag til udligningen end i dag. Dette er simpelhent nødvendigt for at sikre en bedre balance imellem kommunerne så de alle har mulighed for at betjene borgerne på lige vilkår.

Jeg finder at den fremførte kritik af processen forstyrrer vores arbejde unødigt, og jeg vil opfordre til at kræfterne i stedet for bruges konstruktivt i vores fælles arbejde. Jeg har fastslået, at vi skal have en aftale på plads senest den 11. august.