Redegørelse om Sprogstrategi

Naalakkersuisuts ”Redegørelse om strategi- og handlingsplan, Paaseqatigiissa – Tiltag til at sikre, at hele befolkningen kan begå sig på grønlandsk i hverdagen”, udarbejdet af Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling er nu ved at være klar til offentliggørelse og vil blive omdelt til Inatsisartut.

Naalakkersuisoq Nick Nielsen ser frem til det videre arbejde med at implementere de tiltag, der er oplistet i strategien.

”Det første arbejde, der igangsættes, er en udredning af den gruppe af herboende grønlændere, som af forskellige årsager er primært dansksprogede. Målet er at udrede størrelsen af gruppen samt deres ønsker og forslag til tiltag, således at en større beherskelse af det grønlandske sprog opnås. En udredning samt en handlingsplan forventes at foreligge til efteråret”, udtaler Naalakkersuisoq.

Derudover ønsker Nick Nielsen i nærmeste fremtid at afholde et sprogseminar, hvor nogle af emnerne fra strategi- og handlingsplanen kan blive diskuteret, ligesom strategien og dens tiltag formentlig vil blive inddraget i diskussionerne under behandlingen af flere punkter på den igangværende forårssamling i Inatsisartut.

Redegørelsen vil blive lagt på Departementets hjemmeside under ”Kultursprog”.