Oliespild i Nuuk Havn

Olieudslip

Fredag formiddag klokken 9:10 konstateres udslip af olie i Nuuk havn fra Polaroils Pit-brønd. Brandvæsnet og Departementet for Miljø og Natur blev straks underrettet. Ud-slippet til havnen er standset og brandvæsnet er nu ved at suge olien op af Pit-brøndene samt opsamle den lækkede olie i havnen. Årsagen er en sprængt pakning i en ventil. Brandvæsnet skønner at ca. 300 liter er løbet ud i havnebassinet.

Olieudslip