Nordisk statsministermøde

Nordisk statsministermøde 2014

De nordiske regeringsledere mødtes til sommermøde i Akureyri i dag tirsdag den 27. maj

Formanden for Naalakkersusiut Aleqa Hammond deltog sammen med kolleger fra Åland og Færøerne i et møde med de nordiske statsministre i dag i Akureyri. Nordisk Råds præsident og generalsekretæren for Nordisk Ministerråd deltog også i mødet

Island statsminister havde som formand for nordisk samarbejde i 2014 inviteret til mødet, hvor en række aktuelle spørgsmål på den nordiske dagsorden blev drøftet.

Der var enighed om, at arbejdet i Arktisk Råd med etableringen af sekretariatet i Tromsø, var kommet ind i en ny fase, hvor stadig flere spørgsmål bliver drøftet. For de nordiske lande er samarbejdet i Norden om arktiske spørgsmål et vigtigt element i landenes forberedelse af drøftelserne i Arktisk Råd, idet mange fælles nordiske projekter på en rationel måde skaber et godt sagligt grundlag for diskussionen og dermed styrker de nordiske landes gennemslagskraft.

Mødet noterede sig med tilfredshed, at samarbejdsministrenes visionsdeklaration fra februar og generalsekretærens tilpasning af arbejdsformen i Nordisk Ministerråd giver et godt grundlag for det nordiske samarbejde.

Formanden for Naalakkersuisut fremhævede betydningen af Nordisk Ministerråds nabosamarbejde. Dels fordi det nordiske arktiske samarbejde er en del af dette, men også fordi samarbejdet med naboer på de nordiske kerneområder: demokrati og borgerdeltagelse, miljø samt ligestilling og social vedfærd, markerer den nordiske model overfor omverdenen.

Grønland, Færøerne og Åland havde i fællesskab fremsat ønske om også at komme med i det nordiske samarbejde mellem landene på relevante områder, når det foregår udenfor Nordisk Ministerråds regi. Der kan f.eks. være tale om drøftelse af trafikspørgsmål, forbrugerspørgsmål samt forholdet til kommunal forvaltning, hvor udveksling af inspiration og erfaringer kan være nyttig for alle parter. Forslaget fik en positiv modtagelse fra statsministrene.

Aleqa Hammond udtalte efter mødet:

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en varm tak til den islandske statsminister, fordi han har efterkommet et længe næret ønske fra de selvstyrende lande om at komme i dialog med statsministrene i forbindelse med deres traditionelle sommermøde. Statsministrene har jo det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. Vores daglige deltagelse i f.eks. Nordisk Ministerråds arbejde viser, at det også er vigtigt for os at være med i regeringsledernes overvejelser, når der i fremtiden gives politiske opdrag til Nordisk Ministerråd

Dagens møde viste også, at den islandske regering har fundet en brugbar form for vores nordiske dialog på regeringslederniveau, og jeg er sikker på, at det vil blive fulgt op på bedste vis af Danmark næste år, hvor man som formand har værtskabet for sommermødet i 2015."