Nedrivning af skolen i Narsaq

Tre firmaer har indgivet tilbud på nedrivning af skolen i Narsaq

Som den første fase i planerne om renovering og bygning af nyt tilbygning af skolen i Narsaq, har Grønlands Selvstyre den 22. maj 2014 afholdt licitation af miljøsanering og nedrivning af skolen i Narsaq.

- Det er med stor tilfredshed jeg nu kan notere at opgaven endeligt kommer i gang. Vi er mange der har ventet på, at arbejdet kan påbegyndelse og vi glæder os allerede til at byggeriet af den nye skole også kommer i licitation, udtaler Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann.

Forud for saneringen er der gennemført gennemgribende undersøgelse af hvilke miljøfarlige stoffer bygningen indeholder. Nedrivningsopgaven vil derfor i første omgang bestå af et komplet miljø sanering hvor alle miljøfarlige stoffer fjernes og bortskaffes på sikker vis, hvor efter resten af bygningerne kan nedrives.

Det var virksomheden Permagreen Grønland A/S som var lavest bydende og der vil blive indgået kontrakt med dem.

Der arbejdes imod at miljøsanering og nedrivningen af skolen i Narsaq kan starte i juni måned, med en forventet afslutning i slutningen af juli måned 2014.