Halvdelen af makrelkvoten tildeles grønlandske fartøjer

Fiskefartoej Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug indstiller overfor Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen, at makrelkvotens halvdel i forsøgsfiskeriet ved Grønlands østkyst tilfalder grønlandske fartøjer.

- På baggrund af en vurdering af kapaciteten i flåden i første prioritetskategorien, indstilles det, at 52 procent af TAC´en, som er på 52.000 tons af en samlet kvote på 100.000 tons, fordeles til ansøgere, der ligger i første prioritet, som har egne grønlandske fartøjer, skriver departementet i sin indstilling.

Første prioritet er ansøgere med egne grønlandske fartøjer.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har modtaget i alt 37 ansøgninger til makrel, hvoraf 12 ansøgere får tildelt kvote. Mængden af ansøgt makrel i ansøgningerne er mere end 300.000 tons makrel.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug understregerede for to måneder siden, at der skal lægges vægt på, at makrelkvoten tildeles så mange grønlandske fartøjer som muligt.

Årsagen er at få øget beskæftigelse blandt den grønlandske befolkning. Endvidere gives der mulighed for, at nye selskaber kan komme ind i forsøgsfiskeriet.

Departementet for fiskeri, fangst og landbrug indstiller, at 38 procent af makrelkvoten fordeles til ansøgere, som er i anden og tredje prioritets ansøgere.

Anden prioritet er grønlandske rederier med egne fartøjer eller bare boat chartret fartøj, (indchartring uden besætning), som får tildelt de kvoter, de har kapacitet til at fiske med deres fartøjer.

Disse rederier får mulighed for at indchartre et fartøj eller flere fartøjer. Dette eller disse fartøjer får tildelt kvote efter kapacitet.

Og tredje prioritet er for ansøgere uden egne fartøjer. Der skal være tale om et selskab, der er registreret, og som opfylder fiskerilovens bestemmelser om ejerskab.
10 procent af TAC’en, som er 10.000 tons, reserveres som en rest, der kan fordeles mellem de selskaber, som med denne indstilling gives adgang til fiskeriet.

- Dette sker for at bevare en mulighed for undervejs at optimere fiskeriet gennem en ekstra tildeling til selskaber, der fisker effektivt, understreger departementet for fiskeri, fangst og landbrug.