Større kompetence til bygderne

Selvstyret, kommunerne og KANUKOKA har den 23 – 25. maj 2014 deltaget i bygdekonferencen.

Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler:

”Bygdernes fortsatte udvikling er vigtig for Naalakkersuisut, og for hele samfundet. Vi har deltaget i en meget spændende konference, og drøftet den fortsatte udvikling i vores land.

Jeg har det seneste år besøgt en lang række bygder og mindre byer. Det har jeg gjort for ved selvsyn og direkte dialog med borgerne at få drøftet nogle af de muligheder og problemer, som er hverdag i vort store og udstrakte land. Jeg vil sige tak for den store gæstfrihed og debatlyst, jeg har mødt på mine besøg. Besøgene giver mig større indsigt og værdifuld viden. Det har jeg delt med mine kolleger i Naalakkersuisut.

På mine mange besøg hører jeg desværre ofte, at man savner dialog med kommunen omkring muligheden for selv at sætte gang i udviklingen og sikre at bygderne fortsat kan danne rammerne om et godt og indholdsrigt liv. Bydebestyrelserne savner kompetencer og midler fra kommunen til at varetage lokale områder og skabe udvikling. Det bekymrer mig.
Landets fremtid skabes af aktive borgere og levedygtige virksomheder. De styringsmæssige rammer for bygderne er på plads! Nu er det på høje tid at kommunerne arbejder aktivt for at give befolkningen i bygderne muligheder og kompetencer til at fremme udviklingen mest muligt. Det er vigtigt at der gives reelle kompetencer, og at der følger ressourcer med til at gøre beslutningerne til virkelighed.”