Kollegiereform

”Det er ikke tale om, at vi vil straffe unge mennesker, som gerne vil arbejde ved siden af studierne. Det er helt op til den enkelte, hvordan man vil prioritere sin tid mellem studier og arbejde. Men der nogle forhold, som vi i Naalakkersuisut mener, vi er nødt til at ændre på i forhold til den nuværende ordning.

Der er i dag studerende, som på deres job ved siden af studiet har en langt højere årsløn, end det man kan tjene, hvis man eksempelvis er ansat på SIKs mindsteløn. De samme studerende kan derudover bo på kollegie til en månedlig husleje på 850 kr. pr. voksen, mens man på det øvrige offentlige boligmarked opererer med huslejer, som er væsentligt højere, også selv om kvaliteten af kollegium og almindelig offentlige lejebolig kan være den samme. Det er derfor, vi i det videre arbejde vil se på en model, hvor huslejen reguleres i forhold til husstandsindkomsten,”

udtaler Naalakkersuisoq, Nick Nielsen, og formand for ILI ILI, Kikkik Olsen, fortsætter:

”Vi er glade for den gode dialog, vi har haft med Naalakkersuisut i forbindelse med ud-arbejdelsen af Uddannelsesstrategien og Uddannelsesplan II, som vi aktivt var med til at udforme. De har vist interesse at høre fra os studerende, og har implementeret de forslag, vi er kommet med.

På kollegieområdet lægges der op til en stigning af huslejen for de, som har en høj ind-tægt ved siden af studierne. Denne indtægtsgrænse er ikke fastlagt endnu, og der regner vi selvfølgelig med også at blive hørt.

Det glæder os at høre, at Naalakkersuisoq vil arbejde på, at uddannelsesstøtten fremover prisfremskrives årligt og at bedre lånemuligheder vil indgå i de samlede prioriteringer.”

Og Formand Kikkik Olsen slutter med ”Så længe den almindelige studerendes levevilkår ikke forringes, tværtimod forbedres, er ILI ILI tilfreds. Og der er vi blevet forsikret om.”

ILI ILI har aftalt med Naalakkersuisoq for Uddannelse, Nick Nielsen (S), at Uddannel-sesstrategien og Uddannelsesplan II, fremlægges og diskuteres på Ilimmarfik d. 19. Maj kl.16:00. Vi vil opfodre alle studerende til at komme og deltage.”

Reformarbejdet kører frem til FFL 2016, så der er god tid til sammen at finde den rigtige model på både uddannelsesstøtte- og kollegieområdet.