Kogepåbud i Niaqornaarsuk

Kogepåbud

Fund af bakterier i drikkevandet

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet. Beboerne skal derfor koge deres vand, inden det drikkes.

Kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultat.