Forebyggelse mod uhensigtsmæssige flytninger til Danmark

Grønlands Selvstyre, Departementet for Familie og Justitsvæsen, har indgået et samarbejde med De Grønlandske huse i Danmark for at forebygge uhensigtsmæssige flytninger til Danmark.

Det er først og fremmest for dem, som foretager en ikke-planlagt flytning til Danmark, der oplever at have de største problemer i forbindelse med flytningen, og udsættes for dårlige vilkår i Danmark.

Formålet med denne pjece er at oplyse om forhold, som man skal tænke grundigt over, hvis man overvejer at flytte til Danmark. Derudover oplyses der om forhold, der er vigtige at få i orden, før afrejse til Danmark. Disse forhold er især bolig, forsørgelsesgrundlag, arbejde, kultur og netværk.

I de seneste år er der flere, som er flyttet til Danmark uden at være klar over, at der er andre regler i forhold til bolig, arbejde, uddannelseskrav, førtidspensionsregler mm.

Derudover kan der være problemer med at skabe et netværk, hvilket kan føre til, at ensomheden er udbredt blandt udsatte familier, der flytter til Danmark.

Pjecen vil blive uddelt til hele Grønland.

www.sullissivik.gl kan du finde yderligere information om flytning til Danmark. Her står der mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du flytter.
Derudover kan du søge om information på de grønlandske huses hjemmesider, ligesom du kan finde oplysninger på www.udsattegroenlaendere.dk,
På www.borger.dk kan du læse mere om pensionsregler, offentlige ydelser, tilmelding til folkeregister og tilmelding af barn i skole og døgninstitution ved brug af Nem ID mm.