Erhverv og levende ressourcer

Bygdekonferencens 2. dag fokuserede på mulighederne for erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter.

Royal Greenland gennemgik status for drift og etablering af indhandlingsanlæg i bygderne. Indlægget kom særligt ind på, hvad der kræves og hvilke omkostninger, der er forbundet med indhandlingsanlæg i bygderne. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug pegede på, at en høj kvalitet i behandlingen og forarbejdningen af fangsterne er afgørende, hvis der skal opnås gode priser på såvel hjemme- som eksportmarkedet.

Naalakkersuisut vil derfor intensivere udbuddet af modulopbyggede hygiejne- og egenkontrolkurser. Målet er at opnå en certificeret fødevareproduktion i alle led fra fiskeri til produktion.

Plenumdebatten med forslag fra bygder og yderdistrikter var bl.a. fokuseret på, at kurser og vidensopbygning inden for sikker fødevareproduktion er et vigtigt skridt til at styrke produktionen i bygderne. Andre indlæg pegede på, at man skal undgå udsmid af bifangster, som i dag ikke anses for at være kommercielle. Dette kræver nytænkning inden for såvel ressourceudnyttelse som forbedring af indhandlingsanlæg og af følgeinfrastruktur.

Andre temaer på 2. dagen af udviklingskonferencen var igangsættelse af alternative erhvervsprojekter i bygderne. Et af de drøftede projekter var turismeudviklingsprojektet i Ilimanaq med et samlet budget på næsten 40 mio. kr. Projektet omfatter restaureringen af to fredede huse, som skal indrettes til dels restaurant og konferencelokale, og dels til udstilling, butik og indhandlingssted. Desuden skal der opføres 15 turisthytter. Projektet er et godt eksempel på, hvordan man kan bruge kulturarven som løftestang for erhvervsudvikling i et offentligt-privat partnerskab.

Eftermiddagen blev anvendt til drøftelse sociale, sundhedsmæssige udfordringer i bygderne. Målet er at fastholde det gode liv, som en forudsætning for at fastholde bygderne som attraktive bosteder og arbejdspladser.