Udviklingskonference

Bygdekonference

Udviklingskonference for bygder og mindre bosteder skudt i gang

I dagene 23. – 25. maj 2014 mødes repræsentanter for samtlige bygder med lands- og kommunalpolitikere i Ilulissat. Mere end 150 deltagere er ankommet til Ilulissat for at mødes om et omfattende program med fokus på udviklingen i landets bygder.

”Et vigtigt element i koalitionsaftalen er, at landet skal udvikles som en helhed. Derfor har Naalakkersuisut prioriteret at samle repræsentanter fra landets bygder, så der kan sættes fokus på de styrker og udfordringer, der er i bygderne”, udtaler Jens-Erik Kirkegaard – og fortsætter, ”allerede i indeværende år har Naalakkersuisut igangsat en række initiativer særligt fokuseret mod bygder og yderdistrikter. Det er vigtigt, at prioriteringen af disse midler sker sammen med kommunerne og bygderne, som har den bedste føling med behovene i de enkelte bosteder.”

Konferencens første dag blev brugt på at sætte rammerne for den økonomiske udvikling i landet og på at høre om kommunernes og bygdernes visioner for fremtiden.

Medlem af Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq og Ulla Lynge fra Økonomisk Råd pegede på betydningen af de ændrede befolkningsmønstre, som dels indebærer flere ældre i forhold til den erhvervsaktive del af befolkningen, og dels viser en tendens til koncentration af befolkningen omkring de større byer. Svaret på denne udfordring er udvikling af nye erhverv, og ikke mindst at uddannelsesindsatsen intensiveres overalt i landet.

Kåre Hendriksen fra Artek fremlagde resultaterne af sin forskning i bygdernes fremtidsmuligheder. En hovedkonklusion herfra, at det er vigtigt at fokusere på, om der findes naturlige erhvervsmuligheder i et område, snarere end om et bosted har status som by eller bygd.

Repræsentanter for bygderne fremlagde på førstedagen deres visioner for bygdernes udvikling. Et blandt mange hovedtemaer fra disse fremlæggelser var, at de samfundsskabte rammer i form af serviceydelser, infrastruktur og kulturelle rammer spiller en stor rolle for at kunne fastholde og tiltrække en veluddannet arbejdsstyrke.