Renere miljø skal få flere i arbejde

En ekstraordinær bevilling på 44,5 mio. kr. i år skal bruges til oprydning af 6 affaldsdumpe og nye anlæg til natrenovation over hele landet. Det vil skabe mærkbare miljøforbedringer og gavne beskæftigelsen lokalt.

I store dele af landet mangler der ordentlige affaldsanlæg, både inden for natrenovation og affaldsdumpe.

Langt de fleste dumpe bliver drevet uden egentlig miljøgodkendelse, og det har uheldige konsekvenser for miljøet og sundheden i form af røggener, lugt, skadedyr, uhygiejniske forhold og forurening af havet omkring byer og bygder.

I en del bygder deponeres også natrenovation i flydende form eller i sække på dumpen, sammen med al det øvrige affald. Det er uhygiejnisk og medfører risiko for spredning af sygdomme.

”Nu får kommunerne en hjælpende hånd til at forbedre miljøforholdene, samtidig med at det skaber nye arbejdspladser” siger Naalakkersuisoq Kim Kielsen. ”Det har været meget afgørende for Naalakkersuisut, at indsatsen for øget beskæftigelse går hånd i hånd med miljøforbedringer overalt i Grønland. Også lokalt, dér hvor behovet er størst for bedre miljø og beskæftigelse”.

Oprydningen af dumpe, så de kan miljøgodkendes, kommer til at foregå i Paamiut, Qaqortoq, Maniitsoq, Upernavik, Narsaq og Kangerlussuaq. Der er i alt afsat 12,5 mio. kr. til dette arbejde.

Natrenovationsanlæg prioriteres med en ramme på 32 mio. kr. Der er budgetteret med 500.000 kr. pr. bosted. Natrenovationsanlæggene er en hjælp til, at kommunerne inden udgangen af 2014 kan etablere den lovpligtige mulighed for bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand.

Dette initiativ er en del af Naalakkersuisuts indsats for at nedbringe arbejdsløsheden i år.