Naalakkersuisut sætter fokus på fagpersoner og voldsbekæmpelse

I maj starter kampagnen ”Stop Volden – Bryd Tavsheden”. Kampagnen er henvendt til faggrupper, som i deres daglige arbejde kommer i kontakt med voldsramte børn og familier.

Kampagnen sætter fokus på den enkeltes rolle og ansvar, og hvordan faggrupperne kan samarbejde om at sikre bedre støtte og hjælp til voldsramte borgere.

”Vi må erkende, at volden er et stort problem, der har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Som samfund kan vi ikke være bekendt, at vores børn føler sig utrygge, hvor de burde føle sig allermest trygge; nemlig i hjemmet. Og vi kan ikke være bekendt, at voldsramte borgere bliver mødt af tavshed, hvor de burde blive mødt af en udstrakt hånd. At bekæmpe volden kræver, at vi står sammen, bryder tavsheden og taler åbent om problemet”, siger naalakkersuisoq for familie, Martha Lund Olsen.

Centrum for kampagnen er en ny fagportal, www.brydtavsheden.gl, der indeholder viden og statistik om vold, handlingsorienterede vejledninger og råd til fagpersoner, der eksempelvis er i tvivl om, hvordan de bedst kan støtte en voldsramt kvinde og beskytte hendes børn, viden om lovgivningen, overblik over støttetilbud og meget andet.

I menuen ”Værktøjer og tilbud” finder man en mødepakke, faghåndbøgerundervisningshæfter og et dilemmaspil, der er tænkt som et afsæt for faglig dialog om handlemuligheder, arbejdsprocedurer o.l. i sager om vold i familien. Desuden omfatter portalen to noveller skrevet af unge, grønlandske kvinder og kommenteret af en psykolog.

Kampagnens primære mål er at opmuntre fagpersoner til at indlede en faglig dialog om, hvordan socialforvaltninger, familiecentre, krisecentre, sygehuse, politi mv. bliver bedre til sammen at forebygge volden, og hjælpe familier til at skabe et liv uden vold.

- ”Vi ved, at kampagner kan skabe øget efterspørgsel på støtte og hjælp. Derfor prioriterer vi som første indsats mod vold i familien, at socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger og andre faggrupper kan opnå viden og værktøjer til at håndtere sager om familievold på en koordineret og professionel måde”, fortæller Martha Lund Olsen.

Kampagnen ”Stop Volden – Bryd Tavsheden” er den første af 31 fortløbende indsatser i Naalakkersuisut’s strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017.

Kontakt:
Augusta Jeremiassen, ministersekretær
Tlf. 34 66 99 / 53 93 71

Kontakt for yderligere information om kampagnen:
Torben Weyhe, specialkonsulent
Tlf. 34 66 43
E-mail: twey@nanoq.gl