Juridisk faderløse

Aleqa Hammonds besøg i Danmark i perioden 25. april – 2. maj 2014 med særlig fokus på juridisk faderløse.

”Jeg har bevaret min optimisme og håber fortsat, at der kan banes vej for en dialog om kompensation til de juridisk faderløse”, siger Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, og tilføjer: ”Sagen behøver ikke at være juridisk kompliceret. Både Thulearbejderne og de tvangsflyttede grønlændere i Thule fik en økonomisk kompensation af Danmark”.

Aleqa Hammond tilføjer: ”Mine mange møder og drøftelser har ikke skabt en afklaring eller en løsning på problemerne for de juridisk faderløse. Men Folketingets Grønlandsudvalg har efter mit møde med udvalget besluttet at udsætte udvalgets afgivelse af betænkning til lovforslagets anden behandling, idet udvalget vil bede statsministeren uddybe, hvorfor statsministeren og regeringen ikke ønsker at indgå i den dialog i sagen om de juridisk faderløse, som jeg har efterspurgt”.

Aleqa Hammond uddyber: ”Jeg fremhævede på alle mine møder i København de grønlandske synspunkter i sagen om de juridisk faderløse. Blandt andet den grønlandske glæde over, at en vedtagelse af lovforslaget vil give mulighed for fastslåelse af juridisk faderskab og vil sikre både navne- og arveret for de indtil nu juridisk faderløse, hvis fædre fortsat er i live”.

”Samtidig pegede jeg på, at en vedtagelse af lovforslaget fortsat vil efterlade en gruppe af juridisk faderløse uden mulighed for at arve, fordi deres far allerede er død og arven fordelt mellem de oprindelige arvinger. På den måde skabes en ny minoritet. Der er fra grønlandsk side ikke et ønske om, at afsluttede boer skal genoptages. Hensynene til de oprindelige arvinger er i den forbindelse for stor. Lovforslaget ønskes fra grønlandsk side vedtaget i den foreliggende form. Men den danske regering har et stort politisk ansvar for, at antallet af juridisk faderløse er vokset år for år. Det er baggrunden for, at jeg flere gange har forsøgt at få en dialog med statsministeren om kompensation til den sidste restgruppe af juridisk faderløse”, siger Aleqa Hammond afslutningsvis.

Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, oplyser dette efter at have været i København i perioden 25. april – 2. maj 2014 i forbindelse med Folketingets behandling af statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet og behandling af sagen om juridisk faderløse.

Formanden afholdt i København pressemøde om juridisk faderløse den 28. april 2014 med deltagelse af repræsentanter for Statsministeriet og Folketingets Grønlandsudvalg. Den følgende dag havde Formanden for Naalakkersuisut et møde med Formanden for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, og et møde med Justitsminister Karen Hækkerup, hvorefter Formanden var til stede under Folketingets mere end 5 timer lange debat om rigsfællesskabet. Endelig mødtes Formanden den 30. april 2014 med Folketingets Grønlandsudvalg og havde senere et møde med Formanden for Folketinget, Mogens Lykketoft.

Formanden havde herudover møder med udenrigsminister Martin Lidegaard og med den japanske udenrigsminister om andre emner.

Uddybende spørgsmål kan besvares ved henvendelse til retschef Kim Blokbo, mobil +299 548878/+45 40178293.