Jollefiskerne har fanget cirka 1200 tons hellefisk

Fiskefartoej

Jollefiskerne i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten har tilsammen fisket 1.185 tons hellefisk i april.

Jollefiskerne i forvaltningsområde Uummannaq har fanget 484 tons hellefisk, 372 tons i forvaltningsområde Upernavik, og 329 tons i forvaltningsområde Diskobugten. Tallene fremgår i Grønlands Fiskeri Licens Kontrols opgørelse for april.

Fiskefartøjer over seks meter, har i de nævnte forvaltningsområder fanget i alt 2.975 tons hellefisk fra årets begyndelse til slutningen af april - flest i forvaltningsområde Diskobugten, hvor fartøjerne har fanget 1.759 tons hellefisk.

Krabber
I seks forvaltningsområder for krabber, Narsaq – Qaqortoq, Nuuk – Paamiut, Maniitsoq – Kangaamiut, Sisimiut, Diskobugten – Uummannaq og Upernavik, er der i alt fanget 460 tons krabber.
I forvaltningsområdet Nuuk – Paamiut er der fanget 383 tons fra årets begyndelse til slutningen af april, hvor der i andre forvaltningsområder er fanget mellem 0 til 53 tons krabber. Den samlede kvote er på 2.550 tons.

Torsk
Årskvoten for torsk i Øst- og Vestgrønland er på 15.000 tons. Hidtil er der fanget 1.282 tons torsk.