Antallet af arbejds- og opholdstilladelser falder

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked har, bl.a. i samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening, i det seneste år arbejdet med en dybdegående effekti-visering af udlændingeområdet.

Formålet er at skabe en effektiv administration, som understøtter rekrutteringen af hjemmehørende arbejdskraft, når det er muligt, og samtidig skaber smidige arbejdsgange i de tilfælde, hvor der ikke kan skaffes hjemmehørende arbejdskraft.

Udlændingeområdet indgår i Naalakkersuisuts beskæftigelsesstrategi, som også indeholder en national Jobportal, der skal gøre rekruttering lettere, skabe meroptag af unge på Piareersarfiit i de kommende år til nedbringelse af ungdomsledigheden og tilvejebringe flere midler til faglige kompetenceløft og andre væsentlige tiltag, som skal sikre ansættelse af grønlandsk arbejdskraft fremover.

Som følge af de nye mere effektive arbejdsgange falder antallet af positive svar på arbejds- og opholdstilladelser år for år: I 2011 fik 169 personer arbejds- og opholdstilladelse eller familie/ægtefællesammenføring i Grønland. I 2012 var antallet 147 og i 2013 var antallet 131.

Af de 131 positive svar fra 2013 var i alt 100 1-årige arbejdstilladelser, mens 26 var familie/ægtefællesammenføring og 5 opholdstilladelser til studerende. Arbejdstilladelser gives både til specialister (ca. 1/3-del) og ufaglærte (ca. 2/3-dele). Det blev altså givet omkring 66 1-årige arbejdstilladelser til ufaglært arbejdskraft i alle landets kommuner i 2013.

”Det er et lavt tal, som næppe kan blive mindre, hvis erhvervslivet altid skal fungere over hele landet”, siger Karsten Klausen fra Grønlands Arbejdsgiverforening. Han udtrykker samtidig tilfredshed med det arbejde, som er gjort for at forenkle arbejdsgange og skabe hurtigere sagsbehandling på området.

”Tallet ligger nu væsentligt under hvad der kendes fra andre lande, og det er jeg godt tilfreds med” udtaler Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, Jens-Erik Kirkegaard. ”Vores næste mål er at sørge for, at al rekruttering af arbejdskraft foretages i den landsdækkende Jobportal, som vi forventer i luften i starten af 2015. På den måde vil de ledige job altid kunne ses og søges af alle arbejdsløse i hele landet, før der kan blive tale om at hente udefra kommende arbejdskraft”.