Fiskere til makreloplæring

Det er en fordel at oplære besætningsmedlemmer eller officerer til det pelagiske fiskeri.


Fiskeri efter makrel og andre pelagiske arter åbner op for et helt nyt kapitel i grønlandsk fiskerihistorie. Og det er vigtigt, at vi i Grønland får opbygget en kompetence indenfor dette nye fiskeri. Derfor er det i forbindelse med tildelingen af kvoter til forsøgsfiskeri efter makrel, sild, blåhvilling og guldlaks ved Østgrønland besluttet, at selskaber, der får tildelt kvoter i 2014, og som uddanner eller oplærer et vist antal herboende besætningsmedlemmer eller officerer i tilknytning til fiskeriet, kommer først i betragtning til kvote næste år eller følgende år.

12 grønlandske selskaber har fået tilsagn om makrellicens af Naalakkersuisoq Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen.


Kontakt: Kontorchef i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Jóhanna Olsen, email: jool@nanoq.gl, tlf: 345353