Snart styr på farligt affald i alle byer

Kangaatsiaq og Nanortalik får nu også modtagestationer til farligt affald. Her vil man kunne aflevere sine brugte batterier, gammel spildolie, el-sparepærer med kviksølv, rester af maling og meget mere.

”Noget affald betegner vi farligt affald selvom det måske ikke lige ser så slemt ud. Men det kan indeholde stoffer, f.eks kviksølv eller opløsningsmidler, som vi ikke ønsker spredt ud i vores omgivelser, fordi det kan være farligt for miljøet. Og i sidste ende for vores egen sundhed. Derfor støtter Naalakkersuisut, at kommunerne etablerer modtagestationer og kildesortering.” siger Naalakkersuisoq for Miljø og Natur Kim Kielsen.

Siden 2011 har kommunerne fået tilskud til etablering af kommunale modtageanlæg. I 2014 er der afsat i alt 984.000 kr. til Kangaatsiaq og Nanortalik.

På kortet viser de grønne prikker, hvor der i dag findes modtagestationer. Der mangler endnu modtagestationer i Qasigiannguit og Qaanaaq og i 46 bygder landet over.

Tilskudsordningen til modtagestationer forventes at forsætte i de kommende år, indtil der er etableret modtagefaciliteter til farligt affald i hele landet.

De medarbejdere, der skal arbejde på modtagestationerne gennemgår en uddannelse i håndtering af affaldet.