I Sisimiut skal nogle af borgerne have to affaldsspande

Nu skal et pilotprojekt i Sisimiut vise, om husholdningsaffald kan komposteres og blive til god muldjord.

Før det kommer dertil, at alle borgere i Sisimiut skal frasortere deres organiske husholdningsaffald, ønsker Qeqqata kommunia og Selvstyret at indsamle viden i et pilotprojekt. Her skal mulighederne for kompostering af organisk affald, f.eks. madrester afprøves i praksis.

”Selvstyret og kommunerne skal i fællesskab finde de rigtige løsninger på affaldsområdet. Derfor giver vi tilskud til pilotprojekter, der hjælper kommunerne med hurtigere at finde løsninger, som forbedrer vores miljø og affaldshåndtering og som passer til de lokale forhold,” siger Naalakkersuisoq for Miljø og Natur Kim Kielsen.

Naalakkersuisut har bevilliget 759.000 kr. i støtte til projektet, som igangsættes allerede i år. Pilotprojektet skal bruges til at få konkrete erfaringer med indsamlingsmetoder, hvilke beholdere, der er egnet til kildesortering, hvordan affaldet skal neddeles og blandes og hvordan selve komposteringen af affaldet skal foregå. Det er endnu ikke besluttet hvilke boligområder og hvor mange husstande i Sisimiut, der skal medvirke.

Qeqqata Kommunia bidrager selv med 538.000 kr. til udstyr, som skal neddele affaldet og kommunen leverer desuden alle timer, der går til projektet. Projektet skal køre over 2 år, og derefter skal fordele og ulemper vurderes og gives videre til de andre kommuner.

Naalakkersuisut har også givet tilsagn om 300.000 kr. til at fortsætte et projekt i Qaasuitsup Kommunia. Dette projekt handler om transport af brændbart affald fra Qeqertarsuaq til forbrænding i Aasiaat. Pengene skal gå til at forbedre udstyret, der frasorterer det brændbare affald, så dette projekt kan komme ordentlig i gang.

Hvis projektet i Qaasuitsup Kommunia bliver en succes, kan det få stor betydning for god affaldshåndtering i mange små byer og bygder, som alternativ til åbne affaldsdeponier eller lokale forbrændingsanlæg.