Behov for samarbejde uden om partierne

Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen har sammen med kommunalbestyrelsernes socialudvalgsformænd og KANUKOKA netop afholdt et opfølgningsmøde omkring sagsbehandlingen af børn og unge, langtidsarbejdsløse og førtidspensionsområdet.

Der var bred enighed om behovet for tæt samarbejde på tværs af partierne, for at kunne løfte den tunge situation som socialforvaltningerne er i. Derfor var ærgrelsen stor, da der ikke var nogen repræsentation fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Der blev udtrykt ønske om styrkelse af sagsbehandlingen, råd og vejledning fra Selvstyret. Samtidig blev der udtrykt stor tilfredshed med opkvalificerings tiltag, som Departementer for Familie og Justitsvæsen har planer om at igangsætte.

Gruppen er tilfredse med den ekstraordinære indsats som Departementet og KANUKOKA har igangsat med henblik på at udarbejde handleplaner, dog var man bekymret for om opgaven kan løses inden 1. september 2014.

Med venlig hilsen

Martha Lund Olsen