Udskiftning i bestyrelser har et formål

Der har i den senere tid været flere artikler i de grønlandske medier med omdrejningspunkt i de udskiftninger, som Naalakkersuisut har valgt at foretage i de selvstyreejede aktieselskaber.

En del af kritikken er gået på, at Naalakkersuisut har valgt at udskifte forhenværende bestyrelsesmedlemmer med yngre kræfter.

Men den kritik er hverken nuanceret eller berettiget, mener formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond.

”Når vi vælger at udskifte bestyrelsesmedlemmer, er det et valg, vi træffer på baggrund af en saglig vurdering. De nye bestyrelsesmedlemmer er derfor valgt ud fra deres kompetencer og ikke ud fra deres alder. Vi er meget taknemmelige for den indsats, de tidligere formænd har lagt i bestyrelserne. Men med det sagt, mener vi også, at tiden er moden til at give nye kræfter en chance for at vise deres værd,” udtaler Aleqa Hammond.

Skal repræsentere befolkningen

”Når vi sammensætter bestyrelserne til de selvstyreejede aktieselskaber, går vi meget op i at sammensætte den gruppe, vi mener, er bedst egnede til at varetage arbejdet. Derfor er de enkelte medlemmers kompetencer noget af det, vi vægter allerhøjest. Men med det i mente, har vi fra Naalakkersuisut også et ønske om, at vores bestyrelser skal repræsentere befolkningen bedst muligt. Derfor forsøger vi at sammensætte bestyrelserne, således at både erhvervsfolk fra Syd-, Øst- og Nordgrønland er repræsenteret. Endvidere trådte kønskvoteringsreglerne i kraft per 1. januar 2014, hvor halvdelen af medlemmerne af eksempelvis bestyrelser skal være af det ene køn. Og da det ikke hidtil har været gældende, betyder det samlet set, at der har været en lidt større udskiftning i år end i de foregående år,” udtaler Aleqa Hammond.

I de grønlandske medier har der desuden været en kritik af, at bestyrelsesmedlemmer er blevet udskiftet før, at deres valgperiode, på typisk to år, udløb.

Men Naalakkersuisut har på intet tidspunkt vedtaget, at bestyrelsesmedlemmer skal sidde på deres post i to år, før de bliver udskiftet.

”Det er rigtigt, at udskiftninger skaber forandring. Men forandring er ikke kun en dårlig ting. Tværtimod tror vi i Naalakkersuisut på, at de valgte udskiftninger vil skabe fornyet tro og energi, også i bestyrelserne,” udtaler Aleqa Hammond.

 

For yderligere kontakt:
Rasmus Pedersen, afdelingschef, Bestyrelsessekretariatet, tlf. 34 5127