Nedrivning af Atuarfik Mathias Storch i Ilulissat

Tre firmaer prækvalificeret til nedrivning af Atuarfik Mathias Storch i Ilulissat


Som første fase i planerne om opførelse af en ny folkeskole i Ilulissat, har Grønlands Selvstyres d. 11. april 2014 gennemført prækvalifikationen af firmaer til nedrivning af Atuarfik Mathias Storch i Ilulissat. De tre prækvalificerede firmaer er allerede blevet tilsendt udbudsmaterialet, og der har netop været afholdt licitation.

-    -Det er med stor tilfredshed jeg nu kan notere at opgaven endeligt kommer i gang. Vi er mange der har ventet på, at arbejdet kan påbegyndelse og vi glæder os allerede til at byggeriet af den nye skole også kommer i licitation, udtaler Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann.

Forud for prækvalifikationen er der blevet lavet en gennemgribende undersøgelse af hvilke miljøfarlige stoffer bygningerne indeholder. Nedrivningsopgaven vil derfor i første omgang bestå af en komplet miljøsanering hvor alle miljøfarlige stoffer fjernes og bortskaffes på sikker vis, hvor efter resten af bygningerne kan nedrives.

Det var virksomheden KJ Greenland A/S som var lavest bydende og der vil blive indgået kontrakt med dem. KJ Greenland a/s er et Entreprenør- og minørfirma, der er ejet af brødrene Karl og Jens Jensen. Karl og Jens Jensen har været aktive i entreprenørbranchen de seneste tre årtier, heraf de sidste 20 år som medstiftere/-ejere i et af Grønlands største Entreprenørfirmaer.

Der arbejdes imod at miljøsaneringen og nedrivningen af Atuarfik Mathias Storch kan starte allerede i juni måned, med en forventet afslutning i vinteren 2014.


Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Siverth K. Heilmann

 

For nærmere oplysninger kontakt Jensine Berthelsen e-mail jebe@nanoq.gl, tlf. 56 23 03