Ålands Lantråd Camilla Gunell besøger Grønland


Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond har inviteret sin kollega fra Åland til at besøge Grønland i dagen 23. – 26. maj 2014.

I det regionalpolitiske samarbejde i Norden er samarbejdet mellem de tre selvstyrelande: Færøerne, Åland og Grønland blevet styrket gennem de seneste år. Dette blev særligt markeret i 2010, hvor de tre landes delegationer til Nordisk Råd undertegnede Nordisk Samarbejdsforum, som betyder en styrket dialog mellem deltagerne i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

For alle lande gælder, at deltagelse i det nordiske samarbejde er en vigtig del af landenes dialog med naboer om aktuelle politiske spørgsmål. Men da man samtidig har begrænsede ressourcer til rådighed, betyder samarbejdet, at man kan supplere hinanden, således at de selvstyrende lande kan have stemme, selvom ikke alle er tilstede ved en given lejlighed.

Åland har en lang historie som selvstyrende land og bidrager derfor med værdifulde erfaringer i arbejdet. I det nordiske samarbejde har Åland i flere år deltaget i arbejdet med at nedbryde grænsehindringer, og her vil Grønland, som indtrådte i dette arbejde 1. januar i år, kunne drage nytte af de ålandske erfaringer

Et konkret resultat af samarbejdet er, at de tre landes regeringsledere nu også er inviteret til de nordiske statsministres traditionelle sommermøde, som i år finder sted den 27. maj i Island.

På mødet i Grønland drøftede de to regeringsledere det kommende statsministermøde i Island og aktuelle nordiske spørgsmål.

I februar udsendte de nordiske samarbejdsministre deres vision for det nordiske samarbejde. Denne vision skal markere det nordiske samarbejde som et innovativt samarbejde, der skal være synligt både i Norden og i en markering af Norden overfor Europa og den øvrige verden.

Aleqa Hammond udtalte efter mødet med Lantråd Camilla Gunell:

”Når Norden i stigende grad markerer sig overfor omverdenen, er det vigtigt, at vi fra de selvstyrende lande deltager i arbejdet og markerer os som en del af det nordiske fællesskab. De selvstyrende lande i Norden repræsenterer ikke store befolkningsgrupper, men det er op til os selv at være synlige, f.eks. når Norden markerer sig samlet udadtil.

På det kommende statsministermøde på lsland har vi i fællesskab rejst ønsket om vores deltagelse i relevant nordisk samarbejde, som ikke finder sted i Nordisk Ministerråd, og jeg forventer, at dette bliver modtaget positivt af statsministrene

Åland har i flere år deltaget i det nordiske samarbejde om grænsehindringsarbejde, hvor vi netop er begyndt, samtidig har Åland store erfaringer indenfor søfart og som turistland. Det har derfor været nyttigt at udveksle erfaringer på disse områder med min ålandske kollega.”


For yderligere kontakt via:

Seniorrådgiver Jørgen S. Søndergaard, Udenrigsdirektoratet, Mobil: +45 40 34 31 23