A/S Boligskabet INI har afholdt ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 20. maj 2014 kl. 14 blev der afholdt ordinær generalforsamling for Boligselskabet INI i Sisimiut på selskabets hovedkontor.

På dagsordenen var blandt andet godkendelsen af selskabets årsrapport.

Årsrapporten viser et overskud på 1,4 millioner kroner før skat og 924.000 kroner efter skat i 2013, og resultatet er tilfredsstillende.

Selskabets nettoomsætning er steget med 3,6 millioner kroner i forhold til sidste år, hvilket primært skyldes øgede gebyrindtægter samt en større omsætning i teknisk rådgivning og bistand.

INI har i årets løb gennemgået flere markante forandringer. Blandt andet tog INI i 2013 datterselskabet INI byggeteknik, som eksterne leverandører tidligere har stået for, til sig, mens INI’s anlægsfunktion er blevet tilbageført i et departementalt regi.

Planen er med tiden at strømline INI til et egentligt boligadministrativt selskab.

”Naalakkersuisut håber og forventer, at INI når i mål med de strategiske mål, selskabet selv har sat,” udtaler Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut.

Udskiftning i bestyrelsen

På generalforsamlingen blev Jette Larsen genvalgt som formand til bestyrelsen.

Derudover kunne Boligselskabet INI byde Carsten Pietras, Karin B. Orgland og Jakob Abelsen velkommen som nye bestyrelsesmedlemmer.

I samme forbindelse sagde bestyrelsen farvel til bestyrelsesmedlemmerne Kristian May, Lissi Olsen og Bjarne Krog-Jensen.

”På Naalakkersuisut vegne vil jeg gerne takke A/S Boligselskabet INI for et godt samarbejde i året 2013. Vi er glade for at se, at selskabet har leveret et tilfredsstillende resultat, selvom der fortsat er rum for forbedringer. INI er i en fortsat udvikling, og de afgående bestyrelsesmedlemmer har bidraget positivt til denne udvikling. Til dem vil jeg gerne overbringe Naalakkersuisuts påskønnelse og store tak for deres arbejde,” udtaler Aleqa Hammond.

For yderligere kontakt:

Rasmus Pedersen, afdelingschef, Bestyrelsessekretariatet, tlf. 34 5127

 

Foto: Ole Petersen, Kommunikationsmedarbejder, A/S Boligselskabet INI