Stenbidere bliver kvoteret

Stemningsbillede

For at opnå et MSC certifikat i 2015 på stenbiderrogn, har Naalakkersuisut godkendt en forvaltningsplan for fiskeri efter stenbidere og en række ændringer i den gældende bekendtgørelse om fiskeri efter stenbider på baggrund af fiskerierhvervets ønsker.

Naalakkersuisut har godkendt at følgende betingelser vil blive tilføjet i den ændrede bekendtgørelse:

At der er faste kvoter for de enkelte forvaltningsområder og et maksimalt antal fiskedage i forvaltningsområderne.

At erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbidere fra næste år er betinget af en licens, som udstedes for højst to år ad gangen.

At licensen kan indeholde bestemmelser om, hvor mange garn, der må anvendes per licens, i hvilke områder fiskeriet må finde sted, og for hvilket tidsrum fiskeriet er tilladt i enkelte områder.

Bevidste forbrugere

Fiskerierhvervet har ønsket at opnå en MSC certificering, idet det vurderes at være økonomisk fordelagtigt at opnå denne certificering.

- Forbrugerne i de europæiske og andre markeder er efterhånden blevet meget bevidst om behovet for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen.

- Som følge af dette, er der et stadigt stigende krav fra aftagere på det internationale fiskemarked om, at fiskerier skal kunne dokumentere, at de er bæredygtige og skåner miljøet, understreger Finn Karlsen.