TELE Greenland A/S har afholdt ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling hos Tele Greenland A/S i Nuuk.

På dagsordenen var blandt andet godkendelsen af selskabets årsrapport.

Årsrapporten viser et forventet overskud på 94,3 millioner kroner før skat og 64 millioner kroner efter skat i 2013, og resultatet er tilfredsstillende.

TELE Greenland har i 2013 iværksat en række tiltag, der har skabt kraftig vækst på internetområdet.

Desuden er det lykkedes koncernen at vende udviklingen i pakkemængder, der er steget efter en årrække med fald.

Mængden af breve er dog faldet, og med et stagnerende forbrug af sms og tale i befolkningen, er det ikke lykkedes selskabet at overgå sidste års overskud.

Desuden havde Tele Greenland i 2013 udgifter på 13,5 millioner kroner til udbedring af to alvorlige brud på søkablet, hvilket også er en del af forklaringen på den faldende omsætning i 2013.

Udskiftning i bestyrelsen

På generalforsamlingen blev Agner N. Mark og Søren Voigt begge genvalgt til bestyrelsen.

Derudover kunne Tele Greenland byde Paneeraq Olsen og Edda Lyberth velkommen som nye bestyrelsesmedlemmer.

I samme forbindelse sagde bestyrelsen farvel til bestyrelsesmedlemmerne, Aaja Chemnitz Larsen og Line Frederiksen, samt det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem, Benedikte Jensen.

”Telepost har udviklet sig meget siden sin start, og flere af de bestyrelsesmedlemmer, som nu udtræder af bestyrelsen, har haft en stor indflydelse på dette. Til dem vil jeg gerne overbringe Naalakkersuisuts påskønnelse og store tak for deres arbejde. Selskabet står over for en spændende fremtid med introduktionen af flatrate grundet et stigende forbrug og behov for internet, som den nye bestyrelse nu får ansvaret for at navigere sikkert i. Naalakkersuisut er sikre på, at Tele Greenland A/S med sine nye perspektiver og store kompetencer kan være med til at bidrage til en videreudvikling af selskabet,” udtaler Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut.

Det blev på generalforsamlingen godkendt, at TELE Greenland udbetaler et udbytte på 47 millioner kroner til ejeren Grønlands Selvstyre.

For yderligere kontakt:

Rasmus Pedersen, afdelingschef, Bestyrelsessekretariatet, tlf. 34 5127