Saltvandsindsprøjtning til sundhedsvæsnet og infrastrukturområdet


Fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med 12,7 mio. kr. i sundhedsvæsnet, 8,9 mio. kr. på havnevedligehold og 17,3 mio. kr. til renovering af landingsbaner er et godt initiativ, der kan genskabe både beskæftigelse og optimisme i det grønlandske samfund.

Sundhedsvæsnets andel udgør 12,7 mio. kr. Heraf vil 7,7 mio. kr. blive anvendt til energioptimering på regionssygehuse og sundhedscentre i Maniitsoq, Nuuk, Aasiaat, Nanortalik, Ittoqqortoormiit, Qasigiannguit og Qaqortoq. De resterende  5 mio. kr. vil blive anvendt til en generel landsdækkende vedligehold på sundhedsvæsnets bygninger.

"Det der har været vigtigt for mig som Naalakkerusiusoq for Sundhed og infrastruktur at der er fokusere på investeringer som kan frigøre midler til forbedret service overfor den enkelte borger og patient", siger Naalakkersuisoq for Sundhed.

Energioptimering vil reducere Sundhedsvæsnets drift omkostninger til el og varme.    Denne besparelse vil helt konkret blive anvendt til forbedringer af service, udredningsforløb og behandlingstilbud. 

"Med dette initiativ bliver mine målsætninger om effektivisering i sundhedsvæsnet reelt styrket væsentligt her i 2014. Det er en rigtigt god nyhed i særdeleshed i en tid, hvor erhvervslivet i Grønland har fået sværere og sværere ved at holde hjulene i gang", siger Naalakkersuisoq Steen Lynge (Atassut) og fortsætter:

 ”Når vi tillige fremrykker renoverings- og anlægsopgaver på infrastruktur områderne med 26,2 mio. kr. vil en del af virksomhederne i Grønland inden for en overskuelig periode atter kunne se frem til flere opgaver og øget aktivitet – hvilket også vil kunne aflæses i en forbedret beskæftigelse på landsplan.”

På infrastrukturområdet anvendes midlerne til vedligehold af havnene i Kullorsuaq, Kitsissuasuit, Ikamiut og til lufthavnene i Kulusuk, Narsarsuaq og Kangerlussuaq.

Sundhed og infrastruktur anvender hermed ca. 40 mio. kr. ekstra til renoverings- og anlægsopgaver i 2014. Heraf vil ca. 16 mio. kr. gå direkte til løn til beskæftigelse af nye medarbejdere i virksomhederne og ca. 24 mio. kr. til køb af materialer.  Renoverings og anlægsopgaverne bliver udført af private virksomheder og deres merbeskæftigelse forventes således at stige med 130 personer her i 2014.

”Fremrykningen af anlægs- og renoveringsopgaverne er altså en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til hele den grønlandske økonomi og samtidig er, der for alvor gang i effektiviseringen i de offentlige ydelser,” slutter Steen Lynge. 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

 

Lea Holm [Navn 2]

Toqq/direkte 346605[Tlfnr.]

leah@nanoq.gl

 

Leif Grønvold Jensen

Toqq / direkte 346616

legj@nanoq.gl

 

Henrik Overvad

Toqq/direkte 344941

HEOV@peqqik.gl