174,2 millioner kroner til at bekæmpe ledighed

Antallet af arbejdsløse er for højt. Derfor fremlagde Naalakkersuisut i begyndelsen af april en række fremadrettede initiativer, der skal skabe arbejdspladser her-og-nu. Initiativerne er nu godkendt af Finansudvalget.

Helt konkret foreslår Naalakkersuisut, at vi på den korte bane – helt ekstraordinært – fremrykker en række renoverings-, vedligeholds- og anlægsinvesteringer i 2014. Helt præcis 174,2 millioner kroner til de fire kommuner. Alene bygderne får tildelt lidt over 50 millioner kroner af det store beløb.

”Med Finansudvalgets afgørelse kan vi komme i gang med projekterne, hvilket jeg er rigtig glad for. På den måde sikrer vi, at flerearbejdsløse får mulighed for at komme i arbejde”, siger en tilfreds Jens-Erik Kirkegaard, Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, på vegne af hele Naalakkersuisut, og fortsætter:

”Det kalder vi i Naalakkersuisut for en solidarisk indsats – og som kommer hele landet til gode”.

Midlerne er fordelt på følgende måder til kommunerne:

 Kommuneqarfik Sermersooq:  39,1 mio. kr.
 Kommune Kujalleq:  25,2 mio. kr.
 Qeqqata Kommunia:  26,5 mio. kr.
 Qaasuitsup Kommunia:  57,5 mio. kr.
 (Projekter uden geografisk lokalitet:  25,9 mio. kr.)

 Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked er tovholder på projektet. De involverende departementer i den ekstraordinære indsats er Departementet for Sundhed og Infrastruktur, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Boliger, Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling og Departementet for Miljø og Natur.

 Hvordan fordeles midler på områder?

 Projektbeskrivelse Sted   2014
 I alt    174,2
 RESERVE    15
 Færdiggørelse af projekter  hele landet  15
 BOLIGER    64
 Renovering af boliger  Qaqortoq  10
 Renovering af boliger  Nuuk  10
 Renoveringsprojekt  Tasiilaq  10
 Renoveringsprojekt  Maniitsoq  10
 4 Multifunktionshuse  Bygder i Qaasuitsup Kom.  24
 ARBEJDSMARKED    1
 AMK tilbygning til Piareersarfik Ilulissat  Ilulissat  1
 HAVNE    8,9
 Kullorsuaq  Kullorsuaq  1
 Kitsissuasuit  Kitsissuarsuit  3,9
 Ikamiut  Ikamiut  4
 LUFTHAVNE    17,3
 Vandledning i Kulusuk  Kulusuk  6,3
 Hotel ABA anlæg  Narsarsuaq  1,5
 Vandledning i Kangerlussuaq  Kangerlussuaq  5
 Kloakproblemer på hotel Kangerlussuaq  Kangerlussuaq  1,5
 Renovering af vinduer og døre, hotel Kangerlussuaq  Kangerlussuaq  3
 SUNDHED    12,7
 -energioptimering    7,7
 udskiftning af ventilation og kedler  Maniitsoq  2
 Udskiftning af varmededel og omlægning af rørsystem  Nuuk  0,4
 udskiftning af ventilation og kedler  Aasiaat  0,8
 udskiftning af ventilation og kedler  Nanortalik  0,7
 udskiftning af ventilation og kedler  Ittoqqortoormiit  0,4
 udskiftning af ventilation og kedler  Qasigiannguit  1,3
 udskiftning af ventilation og kedler  Qaqortoq  2
 -vedligehold  Hele landet  5
 MILJØ    44,5
 Nye Natrenovationsramper    
 Kujalleq Kommune    7
 Kommuneqarfik Sermersooq    5
 Qeqqata Kommunia    1
 Qaasuitsup Kommunia    19
 Oprydning af dumpe    
 Oprydning af dump i Paamiut  Paamiut  2
 Oprydning/nedlukning af dump i Qaqortoq  Qaqortoq  2
 Oprydning af dump i Maniitsoq  Maniitsoq  2
 Nedlukning af dump i Upernavik  Upernavik  2,5
 Oprydning af dump i Narsaq  Narsaq  2
 Oprydning af dump i Kangerlussuaq  Kangerlussuaq  2
 SOCIAL    5,9
 Div. Vedligehold  Hele landet  5,9
 UDDANNELSE    5
 Kollegiebyggeri i Paamiut  Paamiut  5