Udstedelser af jagtbeviser er faldet drastisk

Antallet af udstedelser af erhvervsjagtbeviser er halveret i de seneste 20 år. Endvidere er antallet af fangster af netsider og grønlandssæler også dalet kraftigt.

Tal fra departementet for fiskeri, fangst og landbrug viser, at der var 4.068 personer, som havde betalt for at erhverve et erhvervsjagtbevis i 1993, 2.715 i 2003, og 1.996 forrige år. Et fald på hele 2.072 personer med erhvervsjagtbeviser i løbet af 20 år.

Tallene er fokuseret på erhvervsfangere, da det kun er dem, som kan indhandle sælskind til Great Greenland.

Antallet af fangster af netsider og grønlandssæler er faldet med hele 32 procent i de seneste syv år. I 2006 var fangsternes antal på 153.868, hvor der blev fanget 104.439 for to år siden. Det foreløbige tal for 2013 er på 89.005 netsider og grønlandssæler.

KNAPK´s undersøgelse af antallet af sælfangere i Grønland viser, at antallet er faldet med 34 procent siden EU´s forbud mod import af sælprodukter. Undersøgelsen viser endvidere, at deres indkomster fra salg af sælskind er faldet med 33 procent. KNAPK foretog undersøgelsen i 2012/13.

Tilskud på 27 millioner kroner til sælskind

I forrige uge understregede Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen, i et orienteringsmøde til medlemmer af fiskeri-, fangst- og landbrugsudvalget, finans- og skatteudvalget, udenrigs- og sikkerhedsudvalget og KNAPK, at Grønlands Selvstyre mere end 25 år har været nødsaget til at bidrage indhandling af sælskind via finansloven.

- Tilskuddet er på 26,7 millioner kroner i år, sagde Finn Karlsen.

EU-forbuddets konsekvenser kan ses på Great Greenland A/S´ omsætning, som i 2005, året før EU-forslaget om forbud blev taget op, var på 63 millioner kroner. I 2013 var omsætningen til sammenligning på blot 15 millioner kroner.

Under informationsmødet meddelte Finn Karlsen, at der arbejdes for nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til informationsstrategi.

Du kan læse Finn Karlsens fremlæggelse i orienteringsmødet: http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2014/05/FK-orienterer-udvmedl