Moskusokserne i Godthåbsfjorden skal tælles

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq planer om at foretage moskusoksetælling i området Saqqarsuaq ved Nunartarsuaq i bunden af Godthåbsfjorden.

Tællingen er foranlediget af forslag til kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq. Ved tællingen er det formålet at af- eller bekræfte påstand om, at antallet af moskusokser ved Nuuk vokser meget hurtigt og at man endnu ikke ved, hvor stor bestanden er.

I forslaget fra november 2013 stod der, at moskusokserne observeres ved nunattakkerne og at de nu allerede er vandret over fjorden ved Kapisillit.

- Endvidere kan man se moskusokserne i Ameralik-fjorden og forslagsstilleren mente, at der vil komme yderlige problemer, hvis der ikke gøres noget ved sagen snarest.

Grønlands Naturinstituttet skriver i sit høringssvar til Kommuneqarfik Sermersooq, at antallet af moskusokserne ved Nuuk er ukendt.

– Det er sandsynligt, at antallet af moskusokser er vokset siden den første observation ved Nuuk i sommeren 2002. Det er ligeledes sandsynligt, at antallet stadig vokser, men der er intet bevis for, at antallet vokser meget hurtigt, understreger Grønlands Naturinstitut.

Grønlands Naturinstitut skriver endvidere, at institutionen har udført fire rensdyrtællinger mellem Sukkertoppen Iskappe og Godthåbsfjorden i perioden 2001-2013, uden at observere en eneste moskusokse samt at det ikke er videnskabeligt påvist, at moskusokser konkurrerer med rensdyr om føde.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug foreslår i sit høringssvar til Kommuneqarfik Sermersooq, at moskusokserne i området Saqqarsuaq ved Nunatarsuaq, bør tælles.

- Vi foreslår en tælling på baggrund af, at der er observeret moskusokser i området. Afhængigt af resultatet af tællingen, kan det så vurderes, om der i et afgrænset område kan afsættes en kvote til erhvervs- og trofæjagt, skriver Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Nærmere information kan fås ved henvendelse hos kontorchef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl