Midler til projekt Inuit Sila

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har sendt et oplæg til medlemmet af Naalakkersuisut, Finn Karlsen, med indstilling om, at departementet arbejder for afsættelse af 865.000 kroner til fortsættelse af projektet Inuit Sila i 2015, i forbindelse med finanslovforslaget for 2015.

I både 2013 og 2014 blev der hvert år afsat 865.000 kroner til projektet. I budgetoverslagsåret 2015 er der ikke afsat midler til tredje og sidste år af det tre årige projekt ”Informationskampagne for sælskind og fangst” i 2015.

Projektet er opbygget som en kampagne om sæl og udnyttelsen af sæl under navnet ”Inuit Sila”. Midlerne til projektet anvendes til en international informationskampagne for sælskind og fangst.

Siden indførelsen af EU´s sælskindsprodukter i 2010 er via forskellige regi arbejdet for at udbrede kendskabet til Grønlands udnyttelse af sæl og marine ressourcer.

På trods af skriftlig dokumentation og flere besøg og høringer i EU viser sig fortsat et billede af uvidenhed både i det politiske system, og hos den almene borger.

Inuit Sila skal modvirke dette problem, som Selvstyret ikke selv har mulighed for via faglighed og professionelle samarbejdspartnere.