Royal Arctic Line A/S har afholdt ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 14.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Hans Egede i Nuuk.

På dagsordenen var blandt andet godkendelsen af selskabets årsrapport.

Royal Arctic Line har været præget af et betydeligt fald i godsmængderne i 2013, og som en konsekvens heraf har selskabet haft et fald i omsætningen. Derfor viser årsrapporten et underskud på 20 millioner kroner før skat og 14 millioner kroner efter skat.

Det er første gang siden 1995, at Royal Arctic Line er kommet ud med et underskud, og resultatet er ikke tilfredsstillende.

På den baggrund vil der også i 2014 være fokus på en stram omkostningsstyring og på løbende at finde besparelser.

Det blev på generalforsamlingen godkendt, at Royal Arctic Line udbetaler et udbytte på 25 millioner kroner til ejeren Grønlands Selvstyre.

”Landet er afhængigt af en velfungerende infrastruktur, som en ny terminal og Royal Arctic Lines nye skibe er med til at skabe. Selvom årets resultat ikke er tilfredsstillende, er investeringer i infrastruktur nødvendige og til samfundets bedste på lang sigt. Selvom der på kort sigt skal være fokus på de umiddelbare økonomiske udfordringer, så må man aldrig miste det langsigtede perspektiv,” skriver den tidligere bestyrelsesformand Martha Labansen i årsrapporten for 2013.

Stor udskiftning i bestyrelsen

På generalforsamlingen kunne Royal Arctic Line byde Kuno Fencker velkommen som ny formand i bestyrelsen samt Erik Østergaard, Mai Lill-Ipsen og Amma Knudsen som nye bestyrelsesmedlemmer.

I samme forbindelse sagde bestyrelsen farvel til den tidligere formand Martha Labansen, næstformand Kristian Lennert, samt de tidligere bestyrelsesmedlemmer Bent Østergaard og Ole Frie.

Bestyrelsesmedlemmet Tanja Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.

”Den hidtidige bestyrelse har lagt en vigtig indsats hos Royal Arctic Line gennem årene. Det vil jeg gerne sige dem tak for. Og det er en glæde, at vi nu kan byde velkommen til så mange kompetente nye medlemmer, som vi ser frem til et godt samarbejde med i de kommende år,” udtaler Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut.

For yderligere kontakt:

Departementschef Svend Hardenberg, Formandens Departement, tlf. 34 50 00