Åbning af torskefiskeri i Sydgrønland

Stemningsbillede

Naalakkersuisut har netop besluttet at give dispensation til at åbne for torskefiskeriet i sydgrønlandsk farvand i perioden 1. april til 31. maj, som ellers er lukket for fiskeri, da torskene gyder i denne periode.

Imidlertid er det efter rådføring med Grønlands Naturinstitut blevet vurderet, at dispensationen er forholdsvis uproblematisk, da torsken primært gyder i nordligere farvande op langs østkysten. Endvidere finder der kun gydning sted i nogle få fjorde i det område, der nu åbnes op for.

Der er tale om et område bestående af NAFO-området 1F, samt områderne Q5 og Q6, som er specificeret i Torskeforvaltningsplanen for 2014-2016, og som er en del af ICES-område XIVb.

Ved at holde torskefiskeriet åbent i perioden sikres kontinuiteten i fiskeriet. Arbejdspladser fastholdes i lokalsamfundene – såvel i selve fiskeriet som på forarbejdnings- og indhandlingsstederne – hvilket er af stor betydning.

Kortbilag.