Vigtigt at lytte til seminardeltagerne

Fiskeriseminar

- Det er meget vigtigt for mig, at lytte til seminardeltagernes budskaber, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen, om seminarets første dag.

I går startede seminaret for fiskeri med omkring 170 deltagere fra hele Grønland.

- Jeg har med vilje undladt at blande mig i diskussioner, da jeg mener, at det er vigtigt, at seminardeltagerne selv skal komme med deres ord. Og for mig er det magtpåliggende, at politikerne ikke skal blande sig i diskussioner, understreger Finn Karlsen. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, mener, at det er meget vigtigt, at seminaret for fiskeri gennemføres inden ændringsforslaget til fiskeriloven bliver drøftet i Inatsisartut.

Som bebudet skulle lovforslaget til ændring af fiskeriloven blive fremlagt til behandling i Inatsisartuts forårssamling.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde med seminarets anbefalinger, når seminaret er slut.

- En del af anbefalingerne vil blive implementeret i lovforslaget til ændring af fiskeriloven. Jeg vil dog understrege, at der ikke holdes et seminar udelukkende om lovforslaget til ændring af fiskeriloven, siger Finn Karlsen.
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug understreger, at der er flere emner, som deltagerne på seminaret har fremført, der bliver behandlet på Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, eksempelvis om deling af forvaltningsområder, om at jollefiskerne kan fange krabber.

Seminardeltagerne skal i dag blandt andet forsætte med deres arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne er delt i seks grupper. En gruppe om hellefiskeriet, rejefiskeriet, torskefiskeriet, krabbefiskeriet, og om pelagisk fisk. Og en gruppe om strukturtilpasninger.

Der er præsentation og konklusioner af arbejdsgruppernes emner i eftermiddag. Efter konklusionerne afrunder Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen, seminaret for fiskeri.