Økonomien i den offentlige sektor er under pres

KANUKOKA Naalakkersuisut

Selvstyret og kommunerne og KANUKOKA har i dag holdt møde. På dagsordenen har blandt andet været de fælles udfordringer og løsning af disse.

Formanden for KANUKOKA Martha Abelsen udtaler:
Vi har drøftet den økonomiske situation i landet, som er alvorlig. Kommunernes økonomi er allerede nu under stærkt pres, og udgiftspresset vil kun stige i takt med de demografiske ændringer.

Det er nødvendigt at både politikerne i Inatsisartut og i kommunerne nu tager ansvar for at sikre en langtidsholdbar økonomisk udvikling. Det kræver politisk mod og vilje til at gennemføre reformer og konkurrenceforbedrende tiltag, der kan skabe nye levedygtige arbejdspladser i den private sektor og får flere ud på arbejdsmarkedet. Målet er samtidigt at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet i længere tid for dem der har mulighed for det. Vi kan ikke blive ved med at skubbe problemerne foran os.”

Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler:
”Naalakkersuisut og kommunerne har et fælles ansvar for skabe tryghed for befolkningen og sikre en balanceret udvikling, hvor der skabes vækst i alle kommuner. Vi iværksætter nu i samarbejde med kommunerne om en række beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for på kort sigt skabe øget aktivitet og beskæftigelse i landet.

Vi forbereder herudover reformtiltag, der vil have en gavnlig effekt på beskæftigelse og økonomi på mellemlang og lang sigt. For at sikre reformenes levedygtighed og undgå sik-sak kurs ser Naalakkersuisut meget gerne at der bliver indgået brede politiske forlig om både finanspolitikken og den langsigtede reformpolitik. Jeg vil derfor i den nærmeste fremtid indlede en dialog med partierne i Inatsisartut om disse spørgsmål

Vi har også drøftet strukturen og arbejdsdelingen i den offentlige sektor. Den igangværende evaluering af strukturreformen og udlægningen af i første omgang anlægsopgaver til kommunerne på folkeskoleområdet skal sammen med moderniseringstiltag bidrage til at skabe en bedre borgerbetjening og en øget effektivitet i den offentlige sektor”