Støtten til ICC nedtrappes over en årrække

ICC’s formand Aqqaluk Lynge har i Sermitsiaq og KNR mandag den 7. april været citeret for at ICC på grund af finansloven er i fare for at lukke ned, samt at ICC Grønlands deltagelse ved ICC’s generalforsamling i Inuuvik til sommer kan blive aflyst på grund af manglende midler.

Naalakkersuisut vil gerne bekræfte at ICC har en meget vigtig opgave i at være med til at styrke samarbejdet blandt Inuit i den cirkumpolare region.

Det er korrekt at det nuværende tilskud til ICC, som i 2013 udgjorde 5,3 million kr., over en årrække af Inatsisartut er besluttet reduceret fra og med finanslovsår 2014 for at ICC i langt højere grad end tilfældet er i dag, bør søge at dække deres aktiviteter med midler fra internationale programmer og fonde ligesom tilfældet er for ICC Canada og ICC Alaska.

Aleqa Hammond udtaler:

” Det er ikke nyt at vi har et politisk ønske om at ICC i langt højere grad bør stå på egne ben.

Udfasningen af tilskud til ICC har således været diskuteret i finanslovssammenhæng siden 2008, og har af det forrige Naalakkersuisut (IA, Demokraterne og Kattusseqatigiit) været foreslået både i 2010, 2011 og 2012.

Både ICC Canada og ICC Alaska dækker i meget vid udstrækning deres egne aktiviteter igennem ansøgninger til nationale og internationale programmer og fonde.

ICC har kunnet forberede sig på denne proces i mange år, og den kan derfor ikke komme som nogen overraskelse for ICC.”

ICC’s Generalforsamling afholdes i 2014 i Inuuvik, Canada. ICC Grønland har ekstraordinært søgt og fået bevilget 100.000 kr. fra Udenrigsdirektoratets Internationale Konto til deltagelse ved generalforsamlingen.

Det er af ICC Grønland blevet oplyst at budgettet for deres deltagelse ved generalforsamlingen udgør 2,2 millioner kr.

Aleqa Hammond,
Formand for Naalakkersuisut