Nationalt vejledningscenter

Nyansættelse til Nationalt vejledningscenter samt udpegning af Grønlands Vejledningsråd

I medfør af Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning, har Naalakkersuisut udpeget medlemmer til Grønlands Vejledningsråd. Medlemmerne repræsenterer arbejdstagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer, de uddannelsessøgendes organisationer, KANUKOKA samt uddannelsesinstitutioner. De udpegede medlemmer er:

  • Sofie Svendsen, SIK
  • Karsten Lyberth-Klausen, GA
  • Thora Siegstad. KANUKOKA
  • Hans Peder Kirkegaard, de studerendes organisation
  • Lena Mathiesen Fly, uddannelsesinstitution (SPS)

Samtidig skal det meddeles, at Else Poulsen er blevet ansat som centerleder på det nyetablerede nationale vejledningscenter.

Else Poulsen er uddannet psykolog på Århus Universitet og har været rektor på gymnasiet i Qaqortoq i 5 år. Gennem sit virke som psykolog og rektor har Else Poulsen opnået et stort kendskab til uddannelsessystemet og arbejdet med både uddannelses- og erhvervsvejledning samt psykologisk og social rådgivning.

Det nationale vejledningscentrets har til formål at udvikle og kvalitetssikre vejledningen i Grønland, udbyde vejledergrunduddannelsen og overbygningsmoduler, samt at opbygge og drive landsdækkende social og psykologisk rådgivning for alle uddannelsessøgende samt borgere i Piareersarfiit-forløb.