Flere unge skal gennemføre en uddannelse

Naalakkersuisut har i sin uddannelsesplan fastsat en målsætning om at gennemføre en reform af uddannelsesstøtten og kollegielejen i dialog med alle interessenter. Reformen har til målsætning er at styrke de økonomisk svageste studerende, og dermed sikre at flere kan gennemføre en uddannelse.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling uddyber dette:

”Vi må erkende, at unge, der fraflytter hjemby i forbindelse med studiestart, ofte kan have svært ved at finde og bestride fritidsjob i væsentligt omfang. Samtidig ser vi på en række uddannelser studerende med samboende i kollegiet, der har fuldtidsarbejde, og som derfor er meget fordelagtigt stillet økonomisk. Helt konkret har vi en gruppe kollegiebeboere, som har en husstandsindkomst på over 500.000 kr. om året, bor i nyt og velholdt kollegium, og med de nuværende regler kun betaler 1.700 kr. i månedlige leje.

Ligeledes ser vi en gruppe studerende, der modtager fuld uddannelsesstøtte, selv om de tjener mere end 300.000 kr. om året. Jeg synes ikke, at det er en fornuftig brug af vore begrænsede offentlige midler at give høj støtte til studerende og familier, som tydeligvis er i stand til at forsørge sig selv.

Jeg synes med fordel vi kunne målrette vores støtte på uddannelsesområdet til den gruppe, der især i de første år efter flytning til en ny by er økonomisk trængte. Dette vil også skabe en bedre reel adgang til uddannelse for alle i vort land, og gøre overgangen for bygd og mindre byer til uddannelsesbyerne nemmere.”

Nick Nielsen fastslår, at de overordnede mål for reform af uddannelsesstøtten og kollegielejen vil blive gennemført i tæt dialog med alle interessenter, og at reformen i udgangspunktet skal være udgiftsneutral. De overordnede politiske målsætninger er fastsat, men metoden til at nå målet skal debatteres i den kommende tid.

Nick Nielsen udtaler i forlængelse heraf:

”Vores uddannelsesstøtte og kollegier skal give alle en mulighed for at tage en uddannelse uanset bosted, social status og forældrenes indkomstforhold.

I processen med at udarbejde uddannelsesplanen, har jeg fået input fra de studerendes organisationer, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter. Denne dialog sætter jeg stor pris på, og den vil jeg fortsætte og intensivere i det kommende reformarbejde. Det er min ambition, at reformerne skal kunne indgå i forslaget til finanslov 2016, så der er afsat god tid til debat om emnet.”