Ny honorarpolitik

Ny honorarpolitik for bestyrelserne i aktieselskaberne

Naalakkersuisuts ønske om at professionalisere bestyrelserne i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber har betydet, at der i dag stilles større krav til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og til deres arbejdsindsats, end der er blevet gjort tidligere. Dette, sammenholdt med at honorarerne ikke er blevet hævet siden 2009, har afstedkommet en ny honorarpolitik.

I den tidligere honorarpolitik blev der ikke i tilstrækkelig grad taget højde for, at omsætningen ikke altid følger selskabets størrelse eller kompleksitet. Dermed stod honorarerne ikke nødvendigvis mål med det ansvar, eksponering og den arbejdsindsats, som blev krævet af bestyrelsen.

Den nye politik betyder, at der vil blive en difference i størrelsen på honorarerne til henholdsvis formænd, næstformænd og menige medlemmer, idet kravene til de tre typer medlemmer, og til deres arbejdsindsats, er forskellig. Dette er en differentiering, der ikke tidligere har fundet sted, og som betyder at formændene fremover vil få godt 2½ gang højere honorar end de menige medlemmer.

Politikken er i overensstemmelse med den måde, som professionelle bestyrelser honoreres i de lande, som vi sammenligner os med.

Se honorarpolitikken her 

 

For yderligere kontakt:
Rasmus Pedersen, afdelingschef, Bestyrelsessekretariatet, tlf. 34 5127