Naalakkersuisut sikrer rammer for bedre og billigere internet

Internet

Naalakkersuisut ønsker bedre og billigere internet i hele landet, både de steder hvor der er grobund for konkurrence og de steder, hvor det ikke er kommercielt muligt at drive televirksomhed.

Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur, Steen Lynge, udtaler: ” For at konkurrencen fungerer, skal rammerne for liberaliseringen være på plads. Det skal sikres, at der konkurreres på lige vilkår. De steder, hvor der er grobund for konkurrence, vil teleselskabernes kamp om kunderne sørge for et øget produktudbud og et konstant pres på priserne til glæde for borgere og erhvervsliv.”

Telestyrelsen fører tilsyn med telemarkedet, og at der konkurreres på lige vilkår. Naalakkersuisut har fastsat regler om opsplitning af TELE-POSTs regnskaber således at detail og en gros markederne holdes adskilt.

Telestyrelsen udvikler derudover en prisklemmemodel, netop for at sikre de nye udbydere adgang til markederne på samme vilkår og priser som TELE-POST.

Dele af internetmarkedet blev liberaliseret i 2009, og denne udvikling ønsker Naalakkersuisut skal fortsætte med fuld liberalisering af internettet i 2014. Endvidere skal det i de kommende år undersøges, om det vil være gavnligt med yderligere liberalisering af andre teletjenester som eksempelvis mobiltelefoni.

Der vil være dele af landet, hvor det ikke vil være muligt på kommercielt grundlag at tilbyde teletjenester. Derfor kan og må liberalisering ikke stå alene.

Naalakkersuisut har således en ambitiøs målsætning om, at alle borgere i byer og bygder i 2018 skal have adgang til internethastigheder på op imod 10Mbit/s. Det er op imod en 20 dobling af det nuværende basisniveau. Endvidere skal 80 % af borgerne have adgang til 30Mbit/s. Dette vil kræve udbygning af infrastrukturen.

Finansieringen af udbygningen til steder, hvor der ikke er kommerciel interesse, vil komme fra en fælles kasse, som alle teleselskaberne betaler solidarisk til.

Naalakkersuisoq, Steen Lynge, udtaler: ” Det er vigtigt, at infrastrukturen løbende udvikles, og at telekommunikation binder vort vidstrakte land sammen, så alle kan deltage i samfundet. Finansiering af udvidelserne i infrastrukturen er der taget hånd om, også de steder hvor en kommerciel udbyder ikke kan drive forretning. Lad mig derfor slå fast, at liberalisering sagtens kan gå hånd i hånd med en ambitiøs udvikling af infrastrukturen i hele landet.”

I et liberaliseret marked skal TELE-POST kunne reagere hurtigt på udspil fra konkurrenterne, og derfor har Naalakkersuisut besluttet at give TELE-POST mere frihed under ansvar, så det nu kun er prisstigninger, der skal godkendes.

Beslutningen betyder konkret, at TELE-POST selv kan fastsætte priser på internettjenesten, så længe der er tale om prisnedsættelser.

Naalakkersuisoq, Steen Lynge udtaler: ”Jeg ser meget positivt på prisnedsættelser som følge af fair konkurrence og håber, at TELE-POST nu vil udnytte de muligheder, Naalakkersuisut har givet dem.”


For yderligere oplysninger, kontakt:
Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur Steen Lynge via Ministersekretær Lea Holm på telefon +299 55 33 03 eller e-mail leah@nanoq.gl