Naalakkersuisut leverer de korrekte tal

Det er ikke korrekt, når ICC Greenland påstår, at Naalakkersuisuts tal angiver 61% for bidrag fra regeringerne i Canada og selvstyreområderne.

I online-udgaverne af både Sermitsiaq og KNR den 24. april er ICC formand Aqqaluk Lynge under overskriften ”Naalakkersuisut lyver” citeret for at sige at:

”Aleqa Hammond fra Siumut skriver i sit svarnotat, at ICC Canada får 61 procent af sit budget dækket af regeringerne i Canada og selvstyreområdet i Nunavut. Men det er forkert ifølge ICC Greenland, der meddeler, at 66% af midlerne i ICC Canada er fra det offentlige, mens det tilsvarende tal for Grønland er 60%.”

Det er ikke korrekt når ICC Greenland påstår, at Naalakkersuisuts tal angiver 61% for bidrag fra regeringerne i Canada og selvstyreområderne.

Naalakkersuisuts tal viser, at for regnskabsåret 2012-2013 bliver der bidraget fra henholdsvis Nunatsiavut og Nunavut regeringer på henholdsvis C$75.000 hver, hvilket tilsammen med bidrag fra den Canadiske regering svarer til 65%:

-støtte fra den føderale regering i Canada, som udelukkende gives som bevillinger til konkrete projekter efter ansøgning fra ICC: 57%
-støtte fra Nunatsiavut: 4%
-støtte fra Nunavut: 4%
-Total offentlig støtte: 65%

Formanden for Naalakkersuisut understreger desuden i Qanorooq den 9. april 2014, at ICC Canada samt ICC Alaska modtager offentligt tilskud til administrationsomkostninger, som er væsentligt mindre end hvad ICC Grønland modtager fra Grønlands Selvstyre.

En sammenligning mellem Naalakkersuisuts svarnotat og vedlagte bilag fra ICC Canada for regnskabsåret 2012-2013 viser, at de i svarnotatet gengivede tal er korrekte.

At ICC, lang tid efter udarbejdelsen af vedlagte svarnotat, har fremskaffet et nyere regnskab fra ICC Canada, giver ikke grundlag for at kunne sige at de afgivede oplysninger ikke er korrekte.

Naalakkersuisut er ikke i besiddelse af det nyere regnskab for perioden 2013-2014 som afsluttedes 31. marts 2014 som der henvises til af ICC Grønland. ICC er blevet bedt om at levere en kopi, og Naalakkersuisut afventer at modtage denne.

Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond udtaler:

"Det er ikke korrekt at Naalakkersuisut i sit svarnotat har afgivet forkerte oplysninger. Jeg vil derfor gerne opfordre til at beskyldningerne imod Naalakkersuisut fremsat igår i KNR og Sermitsiaq og gengivet i Inatsisartut-salen igår trækkes tilbage. Det er vigtigt, at vi i den politiske debat bevarer en ordentlig tone, at diskussionen - også i medierne - er baseret på fakta, og at påstande om løgn ikke formidles uden en selvstændig kritisk stillingtagen til substansen i sagerne. "

Som det fremgår af vedlagte bilag, er Naalakkersuisuts oplysninger korrekte og i fuld overensstemmelse med årsregnskabet for 2012-2013 som ICC Canada har leveret på foranledning af Naalakkersuisut.

SVARNOTAT _ Forhøjelse af tilskuddet til ICC_FINAL 

ICC Canada Sources of funding

1_greenland-alaska-canada_breakdown_financial_support_april2014-1

For yderligere information, kan kontaktes:
Afdelingschef, Naja Lund Aparico
Toqq/direkte 345157
najl@nanoq.gl