Landspolitikerne deltager på seminaret

Fiskeriseminar

Næsten samtlige medlemmer af Naalakkersuisut overværede Finn Karlsens, Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, officielle åbning af fiskeriseminaret i dag, som foregik på Hotel Hans Egedes konferencesal.
Flere medlemmer af Inatsisartut var også til stede ved åbningen, idet de kun har et dagsordenpunkt i Inatsisartut i dag.

Arrangørerne af seminaret regner med, at der var omkring 160 seminardeltagere, da mødet blev åbnet. Ifølge deltagerlisten er der omkring 140 deltagere på seminaret.

I løbet af formiddagen havde landets fiskeriorganisationer, KNAPK, Grønlands Arbejdsgiverforening, NUSUKA, SQAPK, sammenslutning for kystnære fiskere og fangere, mulighed for at fremlægge deres overordnede indlæg, hvor tilstedeværende havde mulighed for at spørge indlægsholderne.

Der var tre talere. En talte om fiskeriets samfundsøkonomiske betydning, hvor en fortalte om det havgående fiskeris økonomiske udfordringer, mens den tredje talte om fiskerifinansieringspuljen til det fremmødte.

Ifølge programmet skal deltagerne have gruppearbejde i løbet af dagen. Grupperne er inddelt i seks grupper. En gruppe om hellefiskeriet, rejefiskeriet, torskefiskeriet, krabbefiskeriet, og om pelagisk fisk. Og en gruppe om strukturtilpasninger.