Inuuneritta Puljen uddeler midler til sundhedsprojekter

Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur, Steen Lynge, har netop uddelt 224.000 kr. fra Inuuneritta Puljen til i alt 23 forskellige sundhedsfremmende og forebyggende projekter.

Der var 73 ansøgninger til dette forårs pulje.

Fokus i år er rettet mod projekter der omhandler børn, unge og familiers sundhed og livskvalitet, samt projekter der forebygger rygning og bidrager til at gøre Grønland røgfrit.

Der er givet støtte til projekter, der ligger inden for følgende områder:
• Forebyggelse af rygning og oplysning om rygestop-forløb.
• Gør Maj Sund-arrangementer
• Sommerskiskoler
• Dialogspil med emnerne alkohol, hash, mobning, madpakker med mere for skoler og børnehaver
• Parkourbane

Inuuneritta Puljen blev oprettet i forbindelse med indførelsen af Grønlands første folkesundhedsprogram Inuuneritta. To gange årligt er det muligt at ansøge om penge til sundhedsfremmende og forebyggende projekter.

Inuuneritta Puljen yder støtte til forebyggende og sundhedsfremmende initiativer i lokalsamfundet, som ligger indenfor Inuuneritta II - Folkesundhedsprogrammets indsatsområder. I år er indsatsområdet forebyggelse af rygning.

Næste ansøgningsfrist til Inuuneritta Puljen er 1.oktober 2014.
Du finder ansøgningsskema og yderligere information om puljen på www.peqqik.gl

For yderligere oplysninger kontakt sundhedsfaglig:

Konsulent Nadja Frederiksen på telefon: +299 34 66 76, e-mail: nafr@nanoq.gl eller Sundhedsfaglig konsulent Lisa Christiansen på telefon: +299 346650, e-mail: lich@nanoq.gl