Forsøgsfiskeri efter hellefisk i Østgrønland

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen, har givet tilladelse til kystnært forsøgsfiskeri efter forskellige arter i Østgrønland.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har modtaget adskillige ansøgninger til kystnært, indenfor tre sømil grænsen, forsøgsfiskeri i Østgrønland.

- Vi regner med, at skibe, som både skal være fiske- og indhandlingsskibe, få følgeskab af fiskefartøjer fra Sydgrønland, som i længere tid ikke har haft mulighed for at fiske, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen.

- Fiskefartøjerne skal overføre deres fangster til skibene. Fiskefartøjerne vil også mulighed for at få bunkret brændstof, mens de overføre deres fangster. Fiskerne vil også få mulighed for at handle varer, få bad og hvile ombord, hvor skibene skal operere som et moderskibe, forklarer Finn Karlsen, og understreger, at der ikke vil være forædling af fisk ombord på skibe.

Der gives tilladelse til fiskeri med line eller garn. Følgende fisk kan fiskes; hellefisk, torsk, rødfisk, helleflynder, brosme, krabber, havkat, rejer, skællaks og fjeldørred.

- Det er enestående chance for fiskere i Sydgrønland, at fiske i området, som i de seneste år har haft svært ved at fiske kontinuerligt om sommeren, understreger Finn Karlsen.

I forbindelse med Naalakkersuisuts beslutning om fastsættelse af TAC for 2014 for visse arter blev Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiget til at fastsætte nærmere betingelser og vilkår vedrørende forsøgsfiskeri generelt.

Det er således på baggrund af denne bemyndigelse, at Departementet indstiller, at Naalakkersuisoq giver tilladelse til det ansøgte forsøgsfiskeri.

Det indstilles, at forsøgsfiskeriet omfatter en påkrævet prøvetagning af alle fiskede arter. Specielt bør der længdemåles et tilfældigt udsnit af fangsten dagligt, som efterfølgende sendes til Grønlands Naturinstitut.